Facebook

Znajdź nas na Facebook

 
 

Wyszukaj

Translate

Kalendarz

Kalendarz Google

Kursy szkolenia

Kursy i szkolenia

Zawody TREC

Listy kontrolne
Organizatorów, Sędziów, Delegatów

Reklama

Wymagania i uprawnienia sędziów

 UWAGA: LICENCJE SĘDZIOWSKIE SĄ WAŻNE TYLKO POD WARUNKIEM AKTUALNEGO CZŁONKOSTWA W  PTTK.

 

Sędzia TREC PTTK:

 

Wymagania dla uczestników kursu sędziowskiego TREC PTTK:

 • Osoba pełnoletnia,
 • Udokumentowanie podstawowych umiejętności jeździeckich: min. brązowa odznaka turystyki jeździeckiej/ PZJ , uprawnienia instruktora/przodownika TJ/ hipoterapeuty lub inne dokumenty potwierdzające umiejętności jeździeckie.
 • Po odbyciu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu kursant otrzymuje uprawnienia SĘDZIA TREC PTTK.

Ważna licencja uprawnia do:

 • sędziowania wszystkich faz podczas zawodów TREC PTTK ( sędzia pomocniczy)
 • sędziowania Konkursów Sprawności Jeździeckiej z elementami TREC ( sędzia główny lub sędzia pomocniczy)
 • szkolenia sędziów pomocniczych podczas Konkursów Sprawności Jeździeckiej z elementami TREC

Uprawnienia Sędziego TREC PTTK będą weryfikowane co dwa lata

 

Sędzia Główny TREC PTTK

 

O uprawnienia SĘDZIA GŁÓWNY TREC PTTK może się starać osoba pełnoletnia, która spełniła poniższe warunki:

 • Ważna licencja sędziego TREC PTTK
 • Opłacona składka członkowska PTTK na dany rok
 • Odbyta praktyka ( sędziowanie zawodów pod okiem sędziego głównego -minimum 2x w tym minimum 1x** lub***. Pozytywna opinia sędziego głównego  (Protokół odbycia praktyki sędziowskiej)
 • Zatwierdzenie kandydatury przez podkomisję
 • Wpisanie na listę sędziów głównych

Ważna licencja uprawnia do:

 • sędziowania zawodów TREC PTTK ( sędzia główny)
 • szkolenia sędziów pomocniczych podczas zawodów TREC PTTK
 • szkolenia kandydatów na sędziów głównych podczas zawodów TREC PTTK
 • potwierdzania i opiniowania praktyki sędziowskiej
 • sędziowania Konkursów Sprawności Jeździeckiej z elementami TREC ( sędzia główny lub sędzia pomocniczy)
 • szkolenia sędziów pomocniczych podczas Konkursów Sprawności Jeździeckiej z elementami TREC

Uprawnienia Sędziego Głównego TREC PTTK będą weryfikowane co dwa lata

 

Aktualność licencji sędziowskich można sprawdzić na w zakładce uprawnienia.